فقه و مبانی حقوق

 

پيشينه رشته: 

دانش فقه قديمی‌ترين و اصيل‌ترين رشته‌ از دانش‌های دينی و اسلامی است که پایه‌های آن در زمان نبی‌ مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام نهاده شده است و به جهت نياز فراوان مسلمانان به احکام الهی در زندگی روزمره خود رشد و بالندگی بسياری داشته است. اين دانش تا پیش از تأسيس دانشگاه در ايران اصلی‌ترين دانش مورد توجه در حوزه‌های علميه بوده است و هم‌اکنون نیز طلاب حوزه‌های علميه فقه را به عنوان محوری‌ترين درس حوزوی می‌آموزند لکن اين دانش با تأسيس دانشگاه، برای نخستين بار به صورت رشته دانشگاهی در سال 1313 در دانشکده معقول و منقول (دانشکده الهيات امروزی) دانشگاه تهران تدريس گرديد. البته بايد عنايت داشت که فقه دانشگاهی با فقه حوزوی در هدف‌گذاری تفاوت‌هایی دارد. فقه در حوزه‌های علميه عمدتا با هدف مجتهدپروری و با روش‌های سنتی‌تر تدريس می‌شود لکن فقه دانشگاهی با توجه به محدوديت‌هایی که با آن مواجه است امکان مجتهدپروری ندارد و از اين روی با هدف محقق‌پروری و با روش‌های نوين‌تر سامان يافته است.

موضوع رشته:

فقه در لغت به معناى مطلق فهم يا فهم دقيق مسائل نظرى است و در اصطلاح استخراج و استنباط احكام شرعى از منابع دينی همانند قرآن، سنت، عقل و اجماع است. انسان پس از ايمان به خداوند و دين آسمانی او اسلام، از آنجا كه خود را بنده خداوند مى‏شمرد، لذا بر خود لازم مى‏داند كه رفتار و كردار خود را در همه جنبه‏هاى زندگى بر اساس قانون آسمانى و شريعت اسلام انجام دهد. از آن رو كه اوامر و نواهى شريعت در همه وقايع و رويدادها واضح و مشخص نبوده، بنا بر اين تعيين وظيفه انسان در برابر شريعت آسمانى، نيازمند بحث علمى دقيق و بررسى گسترده‏اى است. لذا علمی در ميان مسلمانان پديد آمد تا عهده‏دار کشف و تنظيم اين وظایف به نحو مدون شود. اين دانش همان فقه است که عبارت است از آشنايى مستدل با تعيين وظيفه شرعى انسان در برابر هر واقعه و وظيفه شرعى، يعنى نحوه رفتارى كه تبعيت از دين، انسان را بدان وا مى‏دارد تا بر طبق آن عمل كند.

دروس، گرایش‌ها و مقاطع تحصيلی رشته:

دوره تحصیلی در رشته فقه و مبانی حقوق مانند سایر رشته‌های دانشگاه امام صادق علیه السلام، به صورت کارشناسی ارشد پیوسته می‌باشد که به صورت پنج سال کارشناسی و دو سال کارشناسی ارشد تعریف شده است. دانشجویان در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته حدود 230 واحد را می‌گذرانند.

دانشجويان اين رشته همانند ديگر دانشجويان دانشگاه امام صادق علیه السلام، علاوه بر دروس تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق حدود 80 واحد دروس در ديگر حوزه‌های معارف اسلامی (دوره مطالعاتی آثار استاد شهید مطهری، تفسیر و تدبر در قرآن کريم، زبان عربی (قواعد و مکالمه عربی)، تاریخ اسلام و ...) و همچنین زبان انگلیسی را در طول تحصیل می‌گذرانند.

از جمله دروس تخصصی اين رشته در اين مقطع می‌توان به فقه، اصول فقه، قواعد فقهی، تاریخ فقه و فقهاء و ... اشاره کرد. دانشجویان اين رشته همانند طلاب حوزه‌های علميه در فقه به ترتيب کتاب‌های شرح اللمعه شهيدين اول و ثانی، و المکاسب شيخ انصاری و در اصول فقه به ترتيب کتاب‌های اصول الفقه مرحوم مظفر و فرائد الاصول (الرسائل) شیخ انصاری را آموزش می‌بينند. دانش‌آموختگانی که اين دروس را به خوبی فراگرفته باشند، معادل طلاب پایه هفت حوزه علميه تحصيل کرده‌اند. دانش‌آموختگان اين رشته همچنين مقداری واحدهای مرتبط با حقوق همانند مقدمه علم حقوق، حقوق اساسی و ... را نيز می‌گذرانند و به آن دانش نيز تا حدی مسلح می‌شوند.

دانشگاه امام صادق علیه السلام، در مقطع دکترای تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق نیز دانشجو می‌پذیرد. دوره دکتری در اين رشته از دو بخش آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است. با این توضیح که دوره دکتری اين رشته، بصورت ناپیوسته است و برای ورود به مقطع دکتری، از داوطلبان به صورت کتبی و مصاحبه شفاهی آزمون به عمل می‌آید. طول دوره آموزشی در مقطع دکتری، چهار نیمسال تحصیلی و حداکثر دوره پژوهشی به منظور نگارش رساله پس از امتحان جامع، چهار نیمسال تحصیلی است. افزون بر این، هر ساله، بخش مهمی از دانش‌آموختگان اين رشته در مقطع دکتری دانشگاه‌های کشور جهت ادامه تحصیل پذیرفته می‌شوند و بخشی از ايشان برای تکميل تحصيلات خود در اين رشته به حوزه‌های علميه منتقل می‌شوند.

کارکر‌دها و توانمندسازی‌های رشته:

دانشگاه امام صادق علیه السلام که با رویکردی تلفيقی به توليد دانش می‌نگرد، بخشی از رشته‌های خود را به عنوان رشته مادر و مبنایی برای تبيين پایه‌های اين رويکرد تلفيقی قلمداد می‌کند. از ديدگاه مؤسسان دانشگاه، اصلی‌ترين و پایه‌ای‌ترين موضوع برای حصول تلفیق و توليد علوم انسانی اسلامی، همانا دانش فقه است و از اين رو علاوه بر دانشجويان فقه تمام دانشجويان رشته‌های ديگر نيز در حدی به فراگيری اين دانش ارزشمند می‌پردازند اما دانشجويان فقه به نحو کامل‌تر و دقیق‌تری در اين حوزه به مطالعه و تحقیق می‌کنند و ديگر حوزه‌های دانش در دانشگاه از محصولات اين دانش برای توليدات خود بهره می‌برند. بنابر اين در اين رشته تلاش مي‌شود برنامه‌های آموزشی به گونه‌ای سامان یابد که دانش‌آموختگان اين دانشگاه بيشتر در حوزه‌های پژوهشی و مطالعاتی توانمند گردند.

بر اين اساس از جمله فعالیت‌های علمی امکان‌پذير توسط دانش‌اموختگان اين رشته می‌توان به تدريس در دانشگاه‌ها، ورود به عرصه‌های فرهنگی و فعاليت‌های پژوهشی در مؤسسات مربوطه اشاره نمود. البته بخشی از دانش‌آموختگان اين رشته جذب فعاليت‌های اجرایی و فرهنگی نيز می‌شوند. از آنجا که دانش‌آموختگان اين رشته کارایی و توانمندی دانش‌آموختگان رشته حقوق را نيز دارند از اين روی می‌توانند در فعاليت‌هایی همچون قضاوت، وکالت، مشاوره و ... نيز مشغول گردند هرچند اين نوع از فعاليت‌ها در اولويت دانشگاه نيستند. از جمله دانش‌آموختگان موفق اين رشته در دانشگاه امام صادق علیه السلام می‌توان به آقای دکتر سید محمد حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم اشاره کرد.

معرفی گروه فقه و مبانی حقوق:

رشته فقه و مبانی حقوق يکی از رشته‌هایی است که تحت نظر دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد اداره می‌شود. این رشته در سال 1367 به عنوان يکی از گرایش‌های رشته الهيات و معارف اسلامی جایگزين رشته معارف اسلامی و تبليغ شد و در سال 1384 از گرایش به یک رشته مستقل تغییر وضعيت يافت.

دانشجويان اين رشته در دانشگاه در مقاطع گوناگون تحصیلی از وجود اساتيد برجسته‌ای همچون مرحوم حضرت آيت الله مهدوی کنی (ره)، آیت الله محمدباقر باقری کنی، مرحوم آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی (ره) و ... بهره می‌برند. در طی اين سال‌ها رياست اين گروه به ترتيب بر عهده آیت الله سید حسین مصطفوی، حجت الاسلام و المسلمين دکتر یعقوبعلی برجی، حجت الاسلام و المسلمين دکتر سید علی حسینی و حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسينعلی سعدی بوده است

در حال حاضر، گروه فقه و مبانی حقوق دارای 15 عضو هيأت علمی (متشکل از یک استاد تمام، سه دانشيار و یازده استاديار) می‌باشد.

معرفی دانشکده الهيات معارف اسلامی و ارشاد:

دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد يکي از دانشکده‌هاي پر سابقه دانشگاه امام صادق علیه السلام است. رشته معارف اسلامی و تبلیغ به همراه دو رشته ديگر، معارف اسلامی و علوم سياسی، و معارف اسلامي و اقتصاداولين رشته‌های اين دانشگاه را تشکيل می‌دادند. لکن با عنايت به پاره مشکلات ساختاری و محتوایی در سال 1367 این رشته به رشته الهيات، معارف اسلامی و ارشاد با سه گرایش فقه و اصول، فلسفه و کلام اسلامی و علوم قرآن و حدیث تغییر یافت و رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات جایگزین معارف اسلامی و تبليغ شد.

تا قبل از اين اين تغيير رشته معارف اسلامی و تبليغ به عنوان يک بخش و نه یک دانشکده، با مسؤوليت حجت الاسلام و المسلمين سید هاشم رسولي محلاتي اداره می‌شد. اولين رياست اين دانشكده را حجت الاسلام و المسلمين عبد الحسين معزي بر عهده گرفت. در سال 1369 مسؤوليت دانشكده را حضرت آيه الله سيد حسن سعادت مصطفوي عهده‌دار گرديدند. رياست دانشكده از سال 1378 تا سال 1382 بر عهده دكتر بيوك عليزاده، و از سال 1382 تا پايان سال 1387 بر عهده حجه الاسلام و المسلمين دکتر مصباحي مقدم بوده است. از ابتداي سال 1388 رياست دانشكده به جناب دكتر رضا محمدزاده واگذار گرديد.

در راستای توسعه فعاليت‌های پژوهشی در اين دانشکده،در سال 1381 نشريه علمی – پژوهشی نامه حکمت با موضوع فلسفه دين و معرفت‌شناسی تدوين و منتشر شد و از سال 1388 با موضوع تخصصی فلسفه دين و نام جديد پژوهشنامه فلسفه دين منتشر می‌شود. انجمن علمی دانشجويي اين دانشکده نيز از جمله تشکل‌های علمی فعال دانشگاه است که بارها موفق به کسب رتبه‌های برتر در ميان انجمن‌های علمی سراسر کشور شده است.

برای آشنايي بيشتر: http://etgp.isu.ac.ir