معرفی دانشکده الهيات، معارف اسلامی و ارشاد

فهرست مطلب

دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد يکي از دانشکده‌هاي پر سابقه دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام است. رشته معارف اسلامی و تبلیغ به همراه دو رشته ديگر، معارف اسلامی و علوم سياسی، و معارف اسلامي و اقتصاد اولين رشته‌های اين دانشگاه را تشکيل می‌دادند. لکن با عنايت به پاره‌ای مشکلات ساختاری و محتوایی در سال 1367 این رشته به رشته الهيات، معارف اسلامی و ارشاد با سه گرایش فقه و اصول، فلسفه و کلام اسلامی و علوم قرآن و حدیث تغییر یافت و رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات جایگزین معارف اسلامی و تبليغ شد.