نام پدر : عبدالرحمن

محل تولد: دزفول

تاريخ تولد: 1347

سال ورود به دانشگاه: 1366

رشته تحصيلي: معارف اسلام و علوم سياسي

تاريخ و محل شهادت: 19/7/1376 تهران

(مرحوم سوزنگر در سال 1376 بر اثر عوارض ناشي از بمباران شيميايي به رحمت ايزدي پيوست.) 

نام پدر: شعبان

محل تولد: قائم شهر

تاريخ تولد: 1350

سال ورود به دانشگاه: 1372

رشته تحصيلي : معارف اسلامي و حقوق

تاريخ و محل شهادت: 11/8/1374 تهران

(شهید راستگو در سال 1374 بر اثر عوارض ناشي از بمباران شيميايي منطقه فاو به رحمت ايزدي شتافت)


صفحه1 از6