نام پدر: نورالدين

محل تولد: تهران

تاريخ تولد: 1343

سال ورود به دانشگاه: 1364

رشتة تحصيلي: معارف اسلامي و تبليغ

تاريخ و محل شهادت: 18/1/1366 شلمچه

عمليات: کربلاي 8