نام پدر: عباس علي

محل تولد: ورامين

تاريخ تولد: 1343

سال ورود به دانشگاه: 1364

رشته تحصيلي: معارف اسلامي و تبليغ

تاريخ و محل شهادت: 24/1/1366 شلمچه

عمليات: کربلاي 8