شهید محمد حامدی

 

نام پدر: کاظم

محل تولد: قزوين

تاريخ تولد: 1345

سال ورود به دانشگاه: 1364

رشتة تحصيلي: معارف اسلامي و تبليغ

تاريخ و محل شهادت: 18/1/1366 شلمچه

عمليات: کربلاي 8

چند سفارش: صراط المستقيم يعني نه تفريط و نه افراط

در آخرت صراط در پيش داريم ولي نکتة جالب اينجاست که صراط المستقيم اخروي متصل به صراط المستقيم دنيوي است. يعني اگر کسي در اين دنيا صراط المستقيم را پيدا نکند، در آخرت نيز صراط المستقيم را پيدا نمي‌کند، واژگون مي‌شود و داخل جهنم قرار مي‌گيرد.

صراط المستقيم يعني نه تفريط و نه افراط. يعني نه وسواس و نه عدم فرق بين نجس و پاکي. هم فرد وسواس و هم فردي که بين نجس و پاکي را فرق نمي‌گذارد، هر دو گمراهند. ما به قرآن مراجعه مي‌کنيم، در مورد صراط المستقيم مي‌گويد: «صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين» (الفاتحه / 7) پس صراط المستقيم، صراط کساني است که خداوند به آنها نعمت داده است. خداوند به چه کساني نعمت داده؟ وقتي قرآن را مي‌نگريم، مي‌فهميم که خداوند به ابراهيم(عليه‌السلام) و پيامبران و ائمه عليهم‌السلام نعمت داده است. لذا ما مي‌خواهيم راه آنها را برويم پس بايد به گفتار آنها عمل کنيم.

نکتة دوم اينکه سعي کنيم هميشه قلب و زبان خود را به فکر خدا مشغول بداريم. همان طور که وقتي مي‌خواهيد به بچه صحبت کردن را ياد بدهيد، به او تلقين مي‌کنيد، باز هم به او تلقين مي‌کنيد تا او حرف بزند قلب خود را نيز با ذکر گفتن (به وسيله نماز)، با ذکر گفتن به وسيله زبان، با ذکر گفتن و اعمال صالح، تلقين کنيد. تلقين کنيد تا قلب هم ذکر بگويد.

 

خاطره‌اي از زبان برادر: از خود گذشتگي

ما در شهرستان قزوين جلسة قرآني داريم که عده‌اي از افراد در آن مشغول به تعليم و تعلم هستند. شب در نماز جماعت مسجد شرکت کرده بوديم و شخصي با من خصومت داشت. متاسفانه در بين دو نماز وارد شد و به بنده اهانت کرد.قبل از آنکه من حرفي بزنم و از خود دفاع کنم، محمد از جاي خودبلند شد و گفت: «ديگر قول مي‌دهم با شما چنين برخوردي نداشته باشم ومرا ببخشيد.»

هر چقدر آن فرد مي‌خواست به برادرم بگويد من با تو حرفي ندارم و روي سخن من با برادر توست، ولي او با اصرار تمام آن مرد را از مسجد به بيرون برد. وقتي که به خانه برگشتيم، پرسيدم اين چه کاري بود که شما کرديد؟ زيرا همه فکر کردند به شما توهين کرده و روي سخنش با شماست. او گفت: «ﻣﺴﺄله‌اي نيست، زيرا من يکي از اعضاء هستم ولي شما مسؤول جلسه هستيد. اگر به شما توهين کنند، لطمه‌اي که به جلسه وارد مي‌شود خيلي سنگين‌تر از لطمه‌اي است که به من مي‌خواهد وارد شود.»