چاپ

تاریخ محل دانشگاه پیش از انقلاب

 دانشگاه امام‌صادق (پردیس برادران‌) در شهر تهران و در ضلع جنوب غربی پل مدیریت‌ واقع شده است‌. می‌دانيد چرا اين پل را مدیریت ناميده‌اند؟

اساتيد آمريكايي مركز در محوطه اصلي - عكس مربوط به سال 1975

در سال ۱۳۵1 (اکتوبر 1972)، مرکز مطالعات مديريت ایران وابسته به دانشگاه هاروارد آمريکا، توسط شاه مخلوع محمدرضا پهلوی و همسرش فرح دیبا در همين محل افتتاح شد. این مرکز فقط شامل دوره‌های يک يا دو ساله مدیریت بود و برای تربيت مديران سطح بالا تأسيس شده بود و نام پل مدیریت به همین دلیل بر این منطقه مانده است‌.

غلامرضا پهلوی برادر شاه رياست عاليه هيأت امنا را بر عهده داشت و افرادی چون منوچهر اقبال و حبیب‌الله لاجوردی (از چهره‌های نزديک به دربار) عضو هيأت امنای اين مرکز بوده‌اند و رياست اين مرکز به عهده افراد آمريکايي (از جمله ادوارد رابرت ليورنش (1974-1975) و لوئیس بایینگتون بارنز (1975-1977) و جيمز بافمن (تا انقلاب)) بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر اساتيد آمريکایی مرکز از ايران خارج می‌شوند و با هماهنگی مهندس بازرگان، نخست وزیر موقت و وزیر علوم وقت دکتر علی شريعتمداری، اين مرکز تا يک سال (1980) توسط اساتيد ايرانی باقيمانده (با رياست افرادی چون کسری فردوس و عبدالله زندیه) به کار خود ادامه می‌دهد. اما برخی اختلافات درونی و نارسايي‌ها کار آن مرکز را به تعطيلی می‌کشاند.

شهيد تندگويان در لباس دانش‌آموختگي مركزبه همراه دوستان

افرادی همچون شهيد محمدجواد تندگويان (وزیر نفت کابينه شهيد رجایی) و مهندس بهروز بوشهری (معاون وی و از آزادگان سرافراز) از دانش‌آموختگان آن مرکز پیش از پيروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند.

پس از انقلاب اسلامی با اجازه امام خمينی ره و با حکم آیة الله محمدی گيلانی (رییس وقت دادگاه‌های انقلاب و حاکم شرع) اين محل بر پایه اساسنامه باقی‌ مانده از دوره قبل، به دانشگاه امام صادق عليه السلام واگذار گرديد.