تأسيس پرديس‌ها، دانشکده‌ها و رشته‌ها

 

در آغاز تأسيس عده‌ای از جوانان مستعد و انقلابی با شور و اشتياق علم‌آموزی قدم در اين محيط علمی نهادند درحاليکه هنوز تکليف مدرک و مقاطع تحصيلی و حتی ميزان واحدها و رشته‌های اين مرکز علمی به دقت روشن نبود. شور دانش‌اندوزی آنها را بر اين داشته بود که بی‌توجه به اين مسائل و برای آشنايي با علوم حوزوی در کنار علوم انسانی روز دنيا، پا در رکاب گذاشته و دانش خود را برای آينده نهضت اسلامی و تبليغ معارف الهی توشه راه کنند. لذا اين دانشجويان در سال‌های نخست تنها به تحصيل دروس حوزوی و معارف اسلامی به علاوه آموزش زبان‌های عربی و انگليسی می‌پرداختند.

اما پس از مدتی در سال 1365 با همت مسؤولين دانشگاه برنامه‌های درسی تدوين شد و دانشجويان در سه رشته «معارف اسلامي و تبليغ»، «معارف اسلامي و علوم سياسي»، «معارف اسلامي و اقتصاد» دسته‌بندی شدند و به مطالعه دروس تخصصی رشته خود نيز پرداختند. از آنجا که با ترکيب دروس معارف اسلامی با رشته‌های تخصصی، حجم دروس هر رشته به حدود 250 واحد می‌رسيد، تصميم بر اين شد تا به جای مقطع کارشناسی، اين رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته ارائه شوند؛ امری که تاکنون نيز ادامه دارد. تا مدتی اين رشته‌ها بيشتر به نحو متمرکز از سوی دانشگاه اداره می‌شد اما در سال 1367 هريک از آنها تبديل به دانشکده‌های مستقلی شد.

مسؤولین دانشگاه که بيشتر به توسعه کيفي دانشگاه می‌اندیشيدند با مطالعه و دقت فراوان، در سال 1369 دو رشته ديگر «معارف اسلامي و مديريت» و «معارف اسلامي و حقوق» را در مقطع كارشناسي ارشد پیوسته به مجموعه رشته‌هاي موجود افزودند. با توجه به برخی مشکلات و نا‌همخوانی دروس در رشته «معارف اسلامی و تبليغ» با برنامه‌های مرسوم درسی در سطح کشور اين رشته به «الهيات، معارف اسلامی و ارشاد» تغيير نام داد و در سه گرايش فلسفه و کلام، علوم قرآن و حديث و فقه و مبانی حقوق دانشجو پذيرفت.

پس از ده سال از تأسيس دانشگاه، در سال 1371 برای نخستين بار در چهار رشته الهيات، علوم سياسي، علوم اقتصادي، و فرهنگ و ارتباطات در مقطع دكتري دانشجو پذیرش شد.

دانشجويان دوره دکتری فرهنگ و ارتباطات که خود دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد رشته «معارف اسلامی و تبليغ» دانشگاه بودند، پس از پايان دوره دکتری خود اقدام به تأسيس همين رشته در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته کردند لذا در سال 1382 دانشکده‌ای تحت عنوان «معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات» ايجاد گرديد.

اين دانشگاه علاوه بر رشته‌هاي کارشناسي ارشد پيوسته، داراي مجوزهای لازم در رشته‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته نيز مي‌باشد. در اين مقطع تاکنون دو رشته «انديشه‌هاي سياسي در اسلام» وابسته به دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي و «تاريخ تشيع» وابسته به دانشکده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات راه‌اندازی شده است. 

در سال 1369 دانشگاه دست به کار تأسیس واحد مستقلی برای تحصيل بانوان شد. پرديس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلامدر بدو تأسيس دارای رشته‌های الهيات و معارف اسلامی (با گرایش‌های فلسفه و کلام اسلامی، فقه و اصول) و زبان و ادبيات عرب در مقطع کارشناسی بود. همچنين در سال 1375 رشته «حقوق» و در سال 1385 رشته معارف اسلامی و علوم تربيتی» در اين پرديس را‌ه‌اندازی گرديد. در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته اين پرديس دارای رشته مديريت آموزشی (تأسیس در سال 1383) و معارف اسلامی و حقوق با گرایش حقوق خانواده (تأسیس در سال 1386) می‌باشد که امکان ادامه تحصيل در تحصیلات تکميلی را در محیط مخصوص بانوان برای دختران متدين فراهم می‌کند.