معماری منحصر به فرد دانشگاه

 

محل فعلی دانشگاه با مساحتی حدود نه هکتار، در دهه پنجاه شمسی توسط دکتر منوچهر اقبال (نخست وزیر رژيم پهلوی در سال‌های 36-39 و مدیرعامل شرکت ملی نفت ايران 42-56) و از درآمد‌های شرکت نفت برای تأسيس مرکز مطالعات مديريت ایران وابسته به دانشگاه هاروارد آمريکا خريداری شده است و از سال 1970 کار ساخت اين مرکز توسط مهندس نادر اردلان آغاز گرديد.

    آبراه‌هاي باغ فين كاشان                                     آب‌راه‌هاي محوطه اصلي دانشگاه

معماری ساختمان‌های دانشگاه ترکیبی است الهام‌گرفته از معماری مدرسه‌ها و باغ‌های تاریخی کشور که فضايي آرام و هماهنگ با نيازهای علمی دانشجويان را فراهم می‌کند. محوطه اصلی دانشگاه با الهام از محوطه اصلی مدرسه چهارباغ اصفهان طراحی شد و به سبک باغ فين آب‌راه‌هایی در سرتاسر اين محوطه در نظر گرفته شده است. محل سکونت دانشجويان (که البته امروزه به محيط اداری تبديل شده است) برداشتی است از بخش‌هایی از عمارت هشت بهشت اصفهان که به صورت يک شش ضلعی طراحی شده است.

در مرکز اين محوطه ساختمان بلندی قرار دارد که به عنوان کتابخانه مورد استفاده قرار می‌گرفته است هرچند امروزه به جهت افزایش تعداد کتاب‌ها و ديگر اسناد علمی، کتابخانه به محل ديگری منتقل شده است و اين ساختمان کاربرد ديگری دارد. ساختمان مديريت دانشگاه نيز به گونه‌ای تعبيه شده است که اشراف کاملی به محوطه اصلی دانشگاه داشته باشد. سرتاسر اين محوطه نيز پوشيده از گونه‌های مختلف گياهی است که نشاط و طراوت فراوانی را به ارمغان می‌آورد. ساخت اين مجموعه از سال 1970 تا 1974 در دو فاز به سرانجام رسيد.

يكي از تالارهاي همايش دانشگاه - عكس مربوط به پيش از انقلاب سال 1974 (برگرفته از سايت دانشگاه هاروارد)

با توجه به محدودیت دوره‌های برگزار شده در مرکز سابق، گنجایش کلاس‌ها و اقامتگاه‌های آن تنها به حدود صد نفر می‌رسيد و دوره‌های آن حدود شصت تا صد نفر دانشجو داشت. با توجه به نياز‌های دانشگاه، اين امکانات اندک به نظر می‌رسيد لذا به تدريج تعدادی کلاس‌، اقامتگاه‌، سالن غذاخوری، مسجد و تعدادی ساختمان اداری با همان سبک معماری توسط مرحوم مهندس مظلوم به آنها اضافه شد.