معنای رویکرد تلفیقی

 

حتما اين سؤال برای شما پديد آمده است که چرا نامگذاری رشته‌های اين دانشگاه با ديگر دانشگاه‌ها متفاوت است؟ چرا ابتدای نام هر رشته عبارت «معارف اسلامی» نوشته شده است؟ «معارف اسلامی و حقوق»، «معارف اسلامی و مدیريت»؟ بالاخره اين رشته‌ها چگونه رشته‌ای است؛ یعنی اينها از شاخه‌های رشته الهيات محسوب می‌شود يا اينکه همان حقوق و مدیریت است؟ در عرف دانشگاهی از اين رشته‌های با عنوان رویکرد تلفيقی ياد می‌شود. تبيين معنای تلفیق به نحو اجمالی نيازمند مقدمه زیر است:

از جمله اصلی‌ترين اهداف مؤسسين اين مرکز علمی اين بوده است که اين دانشگاه محيطی برای تربيت دانشجويانی باشد که علاوه بر علوم انسانی روز از علوم حوزوی و دروس طلبگی هم سررشته‌ای داشته باشند و به تعبير دقيق‌تر می‌خواسته‌اند که تحصيل‌کنندگان در اين مرکز مانند همه دانشگاه‌ها صرفا دانشجو نباشند و مانند حوزه‌های علمی صرفا طلبه نباشند بلکه دانشجو-طلبه باشند.

دانشجويان دانشگاه امام صادق(عليه السلام) با مطالعه تعداد بيشتری واحد درسی در دو حوزه معارف اسلامی و رشته تخصصی به نحو تلفيقی آموزش مي‌بينند.

بر اين اساس از همان بدو تأسيس بخش قابل توجهی از مجموعه دروس کلیه رشته‌های دانشگاه به دروس حوزوی و معارف اسلامی اختصاص يافت. اين بدين معنا است که کلیه دانشجویان اين دانشگاه علاوه بر دروس تخصصی رشته‌های خود، درس‌هایی همچون قواعد عربی، فقه، اصول فقه، تدبر و تفسير در قرآن کريم، انديشه اسلامی و ... را نيز پشت سر می‌گذارند. البته باید توجه داشت که وجود اين واحد‌ها، باعث کاهش دروس تخصصی رشته‌های دانشگاه نشده است بلکه با توجه به اين مسأله، در مجموع حجم دروس تدريس شده در دانشگاه به طور معمول حدود پنجاه واحد از رشته‌های مشابه در ديگر دانشگاه‌ها بیشتر است.

بر اين اساس تمام رشته‌های اين دانشگاه دارای رويکرد تلفیقی ميان‌رشته‌ای (Interdisciplinary) هستند که در آنها تلاش می‌شود ميان معارف اسلامی و يک دانش تخصصی در حوزه علوم انسانی تلفيق صورت پذيرد. به طور کلی رويکردهای تلفيقی در پی آن هستند که با ارائه سازماندهي خاصي از آموزش، فرصت‌هايي را براي دانشجویان فراهم سازند تا با اصول، مبادي، روش‌ها و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا شوند. لذا دانشجويان دانشگاه امام صادق (عليه السلام) با مطالعه تعداد بيشتری واحد درسی در دو حوزه معارف اسلامی و رشته تخصصی به نحو تلفيقی آموزش مي‌بينند. از همين روست که نام تمامی رشته‌های دانشگاه با عنوان «معارف اسلامی» آغاز می‌شود: «معارف اسلامی و اقتصاد»، «معارف اسلامی و مديريت»، «معارف اسلامی و علوم تربيتی» و ....

اين نوع طراحی رشته‌ها با اين هدف صورت پذيرفته است که دانش‌آموختگان اين رشته‌ها نهايتا افرادی باشند که با استفاده از علوم روز و زبان جديد و با آگاهی از مبانی معارف دينی در مسير توليد علوم انسانی اسلامی گام بردارند و با عرضه پرسش‌های جديد بشر به متون و زیربنا‌های دینی، پاسخ‌هایی درخور بيابند. دانشگاه امام صادق (علیه السلام) هرگز مدعی آن نيست که به طور کامل به اين رسالت خود دست‌ يافته است اما بی‌شک تلاش فراوانی برای رسين به اين هدف بلند و دشوار، مبذول داشته است و در اين مسير با چالش‌هایی مواجه بوده است که با حضور اساتيد فن در رفع آنها کوشيده است و پس از اين نيز در اين مسير از پای نخواهد نشست.

دانشگاه امام صادق (علیه السلام) از اتخاذ رويکرد تلفیقی در روش آموزشی خود، اهدافی را دنبال می‌کرده است. از جمله آنها می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

-         زمينه‌سازی برای توليد علوم انسانی اسلامی

-         زمينه‌سازی برای تبليغ و ترويج مکتب اهل بيت (عليهم السلام)

-         تربيت نيروهای متعهد و متخصص در مسائل دينی و علوم روز