چاپ

زبان انگليسي و فرانسه

 همانگونه كه از رويكرد كلان آموزشي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) هويداست اين دانشگاه مي‌كوشد تا با مسلح كردن دانشجويان به دانش و ابزار روز و با بهره‌گيري از آموزش معارف اسلامي و ابزارهاي متناسب با آن، دانشجويان را در حل مسائل روز بر اساس آموزه‌هاي ديني آماده گرداند. از اين روي از بدو تأسيس دانشگاه اهتمام ويژه‌اي نسبت به زبان‌آموزي مبذول داشته شد. يكي از نخستين نهاد‌های مستقل علمی شکل‌ گرفته در دانشگاه بخش زبان‌های انگليسی و فرانسه. اين بخش توسط استاد ارجمند، آقاي محمود محقق پایه‌گذاری شد و تا امروز با نشاط فراوان به کار خود ادامه می‌دهد و هم‌اکنون توسط همكاران ايشان و با بهره از تجارب ايشان اداره می‌شود.

همه دانشجويان اين دانشگاه موظف هستند در طی تحصيل خود زبان انگليسی (يا فرانسه برای دانشجويان رشته معارف اسلامی و حقوق) را بياموزند. در همين راستا دانشجويان حدود 18 واحد درسی را طی می‌نمايند.

دانشجويان در حال زبان‌آموزي در آزمايشگاه زبان دانشگاه

بخش زبان‌هاي خارجي دانشگاه مي‌كوشد تا همواره با استفاده از متدهاي جديد آموزشي روزآمد باشد لذا به صورت مستمر در كتب و محتواي آموزشي خود بازنگري مي‌كند. همچنين اين بخش براي ارتقاي سطح توانمندي‌هاي زباني دانشجويان برنامه‌هاي جانبي آموزشي نظير دوره‌هاي فشرده زبان‌آموزي، جلسات سخنراني و گفتگوي آزاد به زبان‌هاي خارجي برگزار مي‌كند.

لازم به ذكر است كه با توجه به اينكه در بخشي ازگرايش‌هاي رشته حقوق، زبان فرانسه به عنوان زبان تخصصي شناخته مي‌شود لذا دانشجويان رشته معارف اسلامي و حقوق بسته به نياز خود مي‌توانند از بين زبان انگليسي و زبان فرانسه يكي را براي تحصيل انتخاب كنند.